Schoolwerking

Met ons ZILL leerplan in de hand willen onze leerkrachten onze kinderen zin doen krijgen in het leren. Spelend, ontdekkend, experimenterend in en buiten de klas leren we hen stappen zetten voor het verdere leven.


Met de klas in de natuur,

de natuur in de klas
Het 4de leerjaar op leertocht in onze provinciehoofdstad.Buiten leren - oriënteren op de speelplaats en huizen bouwen met herfstblaadjes.

Buiten leren - muzische vorming: drama op een warme herfstmiddag.

Startviering in de parochiekerk


Bewegend leren

Experimenterend en bewegend leren in de kleuterschool

Natuur en techniek:

We timmeren nestkastjes voor de meesjes. Deze worden op de speelplaats en in de tuinen van ons dorp opgehangen.

Wiskundige ontwikkeling - spelend leren: schaduwen tekenen tijdens de rekenles op de speelplaats.

Computervaardigheden gebruiken tijdens lessen wereldoriëntatie.

Verkeer op school: fietsencontrole, loopfietsenbrevet, behendigheidsparcours...

Kwartiermakers: elke dag een kwartiertje lezen... kan ook buiten in de zon!

Het 6de leerjaar neemt deel aan het 'Grote fietsexamen' van VSV.

Schoolproject: Voorleesweek - heel wat (groot)ouders maken tijd om even in de klas een boek of verhaal te komen voorlezen.

Schoolproject: Week van de mobiliteit.

Samen denken en doen tijdens de technieklessen.