Huiswerkbeleid

Wij werken momenteel aan een nieuw huiswerkbeleid. Op de studiedag van september 2022 zetten we met het team de eerste stappen.

We plannen een leerling- en ouderbevraging. Al deze resultaten nemen we mee in een beleid dat afgestemd is op onze schoolkinderen. We streven ernaar om in juni 2023 klaar te zijn.

Elk kind kan zelf op zijn of haar niveau en in een motiverende thuissituatie, beperkt leren/iets herhalen. Leren leren wordt stapsgewijs aangeboden in de klas zodat de leerling thuis zelfstandig aan de slag kan. We stimuleren de ouders om een rustige plek te voorzien waar kinderen hun huiswerk kunnen maken in een beperkte tijdspanne. Huiswerk is zinvol en nuttig. Huiswerk kan verschillende vormen aannemen en kan divers zijn, we zetten de talenten van de kinderen in de verf en stimuleren het probleemoplossend denken. 

Op de volgende dagen wordt er huiswerk/taken gegeven:

-

Huiswerk/taken/lessen kunnen het volgende inhouden:

-