Huiswerkbeleid

In 2022 werkten we aan een nieuw huiswerkbeleid. Met het team gingen we op pad, ouders en leerlingen werden bevraagd. De resultaten nemen we mee in een beleid dat we zoveel mogelijk afstemmen op onze schoolkinderen. 

Elk kind kan zelf op zijn of haar niveau en in een motiverende thuissituatie, beperkt leren/iets herhalen. Leren leren wordt stapsgewijs aangeboden in de klas zodat de leerling thuis zelfstandig aan de slag kan. We stimuleren de ouders om een rustige plek te voorzien waar kinderen hun huiswerk kunnen maken in een beperkte tijdspanne. Huiswerk is zinvol en nuttig. Huiswerk kan verschillende vormen aannemen en kan divers zijn, we stimuleren het plannen en probleemoplossend denken. 


Op de volgende dagen wordt er huiswerk/taken gegeven:


Huiswerk/taken/lessen kunnen het volgende inhouden:

De klasleerkracht kan beslissen of er gedifferentieerd wordt in het takenpakket van een leerling.


Effectief werken voor school heeft een maximale duurtijd:


Wanneer werken voor school thuis moeilijk loopt, zijn onze leerkrachten altijd uw aanspreekpunt.