Samen school

Om samen te leven en samen te leren moeten we samen school maken.

Dit kan je niet alleen, niet alleen directie, leerkrachten en leerlingen zijn hierbij betrokken.

Samen school maken, doe je ook met ouders, CLB en ON, externe partners, vrijwilligers...

Onze school mag samen-werken met heel wat mensen, ieder draagt zijn steentje bij.