Onze school 1866-2016

In 2016 bestond onze school 150 jaar!

Dit vierden we met alle kinderen, personeel, ouders, oud-leerlingen en oud-leerkrachten, dorpsgenoten en iedereen die onze school een warm hart toedraagt. In dit overzicht willen we jullie de geschiedenis van onze school meegeven.


1605 Een eerste schooltje in Groot-Vorst wordt opgericht. Aanvankelijk enkel voor jongens, van beter komaf.

1606 Een orkaan rukt het dak van de kerk, dat op het schooltje belandt. Er word lesgegeven in de kerk.

1850 Een schooltje met 1 lokaal wordt opgericht aan het gemeentehuis. (Markt)

1866 De Zusters Ursulinen komen naar Vorst en richten in de Smissestraat een aparte meisjesschool op. (lemen optrekjes)

1874 Twee stenen lokalen worden gebouwd, waarin 6 studiejaren zitten.

1875 De bewaar- of kleuterschool wordt opgericht. (gemengde klassen)

1879 Een nieuwe parochiale jongensschool wordt opgericht op de hoek van de Veldstraat en de Kerkstraat.

1887 De kapel wordt gebouwd.

1895 De zusters openen een bejaardenhuis, het 'hospice'. Hospice betekent gasthuis. (Hospestraat en Gastenhuis)

1898 Een nieuw lokaal voor de kleuterschool wordt gebouwd, tegen de lagere school.

1910 Er zij nu 1 bewaarklas en 2 lagere klassen.

1914 Leerplichtonderwijs wordt ingevoerd.

1939 Een nieuwe jongensschool wordt gebouwd in de Kerkstraat.

1939 Een zesde lokaal wordt gebouwd met wal, afdak en wc.

1944 De klaslokalen worden ingenomen door de Duitsers en later door Engelse soldaten.

1947 Op de speelplaats wordt een grote put voor regenwater aangelegd.

1948 De speelplaats wordt belegd met dals.

1951 Een derde bewaarklas voor driejarigen wordt opgericht.

1952 Aan Gastenhuis worden 3 nieuwe bewaarklassen gebouwd. Ook de turnzaal wordt ingewijd.

1967 De zusters Ursulinen verlaten Groot-Vorst. De school wordt een parochieschool met zuster Calasanza aan het hoofd.

1972 Lutgart Peeters wordt directeur met klasopdracht. Zij zorgt voor verwarming, waterleiding, reken- en taalmethodes, sneeuwklassen, koffie tijdens de speeltijd voor de leerkrachten.

1976 Er komt een fusie met de parochiale jongensschool uit noodzaak o.w.v. graadklassen. Opvoeding en Cultuur Bisdom Antwerpen wordt het nieuwe schoolbestuur. Robert Van Baekel is de eerste directeur zonder klasopdracht. De kleuterschool, 1ste, 2de en 3de leerjaar bevinden zich in de Smissestraat. Het 4de, 5de en 6de leerjaar zit in de Kerkstraat. Stilaan worden alle klassen gemengd.

1979 Het klooster wordt afgebroken tot aan de kapel. De open ruimte wordt parking, de kerkfabriek is eigenaar.

1982 Ivo Mulders wordt directeur. Alle klassen zijn gemengd. De lagere school gaat op tweedaagse naar het Boswachtershuis in Westerlo, op bos- en zeeklassen. Er komen computers in de klas, leesmoeders voor niveaulezen, naaien en handvaardigheid. De bouw van een eetzaal met tussendeur naar de turnzaal, een verdieping met 3 klaslokalen, een technieklokaal, een afdak aan de eetzaal en de klaslokalen gaat van start. De speelplaats wordt heraangelegd, aan het bureel komen nieuwe toiletten.

1992 De Kerkstraat verhuist naar de Smissestraat. Alle kinderen zitten nu samen in 1 schoolgebouw. De eerste digitale schoolborden nemen hun intrede. De scholengemeenschap Meerdal komt tot stand. (De Wijngaard in Veerle, Meerlaar in Klein-Vorst, De Egelantier in Meerhout)

2012 Sigrid Boogers wordt directeur. Alle krijtborden zijn verdwenen in de lagere school.

2013 De onderwijsinspectie laat het podium afbreken en gangen compartimenteren voor brandveiligheid.

2016 We maken van 150 jaar school een écht feestjaar!

 • 1 september 2016: we zetten het feestjaar in met muziek, dans en een mooie outfit. Het oude portaal wordt gerestaureerd.

 • 16 december 2016: een receptie voor alle inwoners van Groot-Vorst en genodigden. De geschiedenis van het onderwijs in Groot-Vorst wordt verteld door de heemkundige kring en door een generatie uit eigen dorp (en school).

 • Doorheen het jaar werken alle kinderen in ateliers ter voorbereiding van het grote toonmoment in april.

 • 8 maart 2017: 'Een dag als toen' - onze kinderen beleven een dagje op school als 100 jaar geleden.

 • 29 april 2017: 'Een school als toen' - groots toonmoment in de school: tentoonstelling van klasfoto's van meer dan 100 jaar geleden tot nu, werkjes van de kinderen, zang, dans, toneel, film, gidswandeling...

 • mei en juni 2017: 'Een schoolreis als toen' - alle klassen bezoeken Bokrijk.

 • 24 juni 2017: 'Een schoolfeest als toen'


Speciale dank aan:

 • Mia Coenen, oud-leerkracht, voor al het opzoekingswerk en alle verhalen, voor alle namen bij de véle klasfoto's

 • De heemkundige kring, voor de samenwerking en digitalisering van alle oude foto's

 • Alle mensen die op een of andere manier met ons samenwerkten en hun verhaal over vroeger ons veel rijker maakte.

 • Bronnen: 'Vorst 2' door Juul Pals, 1936; Boerenbelang 25 juni 1966; 'Zo was Vorst' door Juul Pals, 1978


Na het feestjaar 2016-2017 achter de rug te hebben - onze school bestond 150 jaar - en vooral het verleden te hebben gevierd, willen we nu naar de toekomst kijken.

Onze school groeit, niet alleen in aantal leerlingen, ook in veranderende onderwijsstijl, we gaan ook bouwen…

Vanuit deze items en na het afsluiten van het feestjaar, groeide de vraag om ons schoollogo te vernieuwen, te veranderen, iets toekomstgerichter weer te geven...

Omdat onze school geen ‘schoolnaam’ heeft, maar gewoon bekend staat als ‘De vrije basisschool van Groot-Vorst’, wilden we een logo dat een zekere herkenbaarheid geeft aan onze school.


Het schoolgebouw staat niet zomaar in het straatbeeld, maar staat wat verdoken achter een parking en de kapel.

Wat zorgt dan voor herkenbaarheid?

 • de contouren en vorm van ons gebouw aan de buitenkant, het oudste deel van ons schoolgebouw

 • het groene van onze grote plataan in het midden van onze speelplaats

Wat willen we meegeven in ons logo?

 • iedereen is welkom, elk kind groot of klein, elke ouder, grootouders, ... de poort staat open voor iedereen

 • we zijn een dorpsschool, we willen onze kinderen laten leren en leven met elkaar in een groene omgeving

 • kinderen mogen groeien in een ruime omgeving

 • er is ruimte voor openheid in de transparantie van het logo

 • we kijken uit naar de toekomst, die nog open ligt, het logo is open, nog niet af


Wij danken Hans Geeraerts, papa van Rein uit het 6de leerjaar, voor het ontwerp van het nieuwe logo en het werk dat hij hierin gestoken heeft.

Augustus 2017