Goed gevoel

We vinden het belangrijk dat al onze kinderen zich goed voelen op school, in de klas en op de speelplaats. Zo kom je best tot leren.

Niet enkel voor wat je langs de buitenkant ziet, maar ook voor wat vanbinnen speelt, willen we er zijn voor elkaar.

ZIEDOE, onze schoolmascotte, helpt onze kinderen daarbij en geeft hen tips!

ZIEDOE 'ziet' of iedereen 'doet' wat we samen hebben afgesproken.

Alle kinderen van de lagere school volgen tweemaandelijks de training van ROTS EN WATER bij juf Tinne, onze zoco.

Rots en water

Tijdens de trainingen van Rots en water werkt juf Tinne met de kinderen aan sociale en emotionele vaardigheden.

Kinderen leren een grens aangeven door op een juiste manier stop te zeggen. Ze leren ook hoe ze grenzen moeten aanvoelen en herkennen in de lichaamstaal van iemand anders. De houding 'het ademkasteel' wordt geoefend, die kinderen kunnen gebruiken om rustig te blijven bij boosheid, verdriet, ongemak, onrust... . 

Babbelbox.mov

Babbelbox

Om het GoedGevoel van onze kinderen op te volgen installeren we de Babbelbox. De kinderen die graag een babbeltje willen met de zorgjuf - of een andere juf- kunnen een briefje in de bus steken. Juf Tinne en juf Sarah volgen dit op en maken tijd voor een gesprek.

3 speelplaatsregels:

Wanneer iedereen zich aan deze regels houdt, wordt onze speelplaats een fijnere plaats om te spelen.

Week 1: Stille refter.MOV

Stille pauze

Kinderen die tijdens de middagpauze behoefte hebben aan rust, kunnen elke middag van 13.00 tot 13.25 uur genieten van de 'stille pauze'. In de eetzaal kunnen ze lezen, tekenen, ... 

Ziedoe legt het ook nog even uit.

Speel es een spel

Soms zien we dat onze kinderen geen goed spel vinden. ZIEDOE geeft ideeën aan hen! Op 2 plaatsen op onze speelplaatsen hangen info en spelregels over spelletjes die de kinderen kunnen spelen, wanneer ze even geen inspiratie hebben.

Vind je de juf of de meester niet op de speelplaats?

Kijk even bij de vogelhuisjes van Ziedoe of de meester of juf daar staat...

Zie je niemand? 

Ga dan zelf bij het vogelhuisje staan, 

de juf of meester komt dan wel even tot bij jou!

Winter en zomer veel spelplezier.

De lagere school in beweging tijdens de speeltijd.